Γραμματεία

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία

Ευγενία Γεωργίου
Σταυρούλα Γεωργοπούλου
Μαρία Ηλιοπούλου
Βασιλική Λαδιά
Κωνσταντίνα Λυκόκα
Ιωάννα Νικολιδάκη
Ρένα Παπάρα
Παρασκευή Ταμπάκη
Αθανασία Χαλαζωνίτη

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Αθηνά Γαργαροπούλου
Διονύσης Μάνεσης

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Ελένη Χριστοδούλου

Αλεξία Ορφανού

Ελένη Κριάρη