Μαίρη Λεοντσίνη

Μαίρη Λεοντσίνη

Βαθμίδα : Επίκουρη Καθηγήτρια  ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ
Γνωστικό Αντικείμενο : Θεωρίες κοινωνικού φύλου
Στοιχεία Επικοινωνίας  
Τηλέφωνο γραφείου : 210–3688047
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mleontsini[at]ecd.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου : Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα ΤΕΑΠΗ
Ναυαρίνου 13α , 3ος όροφος
106 80 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Γεννήθηκε το 1965 στον Πειραιά. Είναι έγγαμη και μητέρα ενός κοριτσιού.

Σπουδές

1992 Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Visiting Scholar) στο Τμήμα Συγκριτικής Φιλολογίας (Comparative Literature) του Πανεπιστημίου Harvard.

1991-92 Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Laboratoire d'Anthropologie Sociale) του Collège de France και της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Παρίσι

1991 Doctorat en Sciences du Langage, Groupe d'Etudes de sociologie de la littérature, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, (EHESS), Παρίσι.

1988 DEA  en Sciences du Langage, Groupe d'Etudes de sociologie de la littérature, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, (EHESS), Παρίσι.

1987 Πτυχίο, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Απρίλιος 2007 Διορισμός στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο Θεωρίες του Κοινωνικού Φύλου  στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιανουάριος 2006  Εκλογή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο Θεωρίες του Κοινωνικού Φύλου  στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Ιανουάριος 2006 Διορισμός στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία του Πολιτισμού στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.

Μάρτιος 2005 Εκλογή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολοyία του Πολιτισμού στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.

Μάρτιος -Μάιος 2004 Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, Equipe Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι (εκπόνηση ερευνητικού έργου στη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας από το Παν/μιο Κρήτης).

Απρίλιος-Μάϊος 2002 Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας (UFR Sciences Humaines et Arts) του Πανεπιστημίου του Metz (Γαλλία).

25/1/2001 Διορισμός στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης, στη βαθμίδα του λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

2/2000-1/2001 Διδάσκουσα με βάση το Π.Δ 407/80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.

12/1999 Εκλογή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης, στη βαθμίδα του λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία του Πολιτισμού.

1996-1998 Ειδική Επιστήμων (με βάση το ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1992-1995 Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης.

Ερευνητική δραστηριότητα

2008-2009 Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος: Γυναικείες μεταναστευτικές οργανώσεις στην Αθήνα και πολυπολιτισμική δημοκρατία: Φύλα, κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνική συνοχή, το οποίο εκπονείται υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση.

2006-2009 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος : Ο σαρκικός θάνατος και το πτώμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή: αναπαραστάσεις, χρήσεις και όρια του ανθρώπινου σώματος, το οποίο εκπονείται από το Laboratoire Mediterranéen des Sciences Sociales (LAMES) της EHESS, υπό την  επιστημονική ευθύνη της Fabienne Soldini και χρηματοδοτείται από την Agence Nationale de la Recherche (ANR).

2003-2008 Επιστημονική Υπεύθυνη (σε συνεργασία με το Jean-Marc Leveratto) του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Numérisation et Ιien social: Ι'exemple des revues littéraires électroniques. Approche comparative de Ι'appropriation des nouvelles technologies, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris (Ψηφιοποίηση και κοινωνικός δεσμός. Το παράδειγμα των ηλεκτρονικών λογοτεχνικών περιοδικών. Συγκριτική προσέγγιση για την οικείωση με τις νέες τεχνολογίες υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης Georges Pompidou.

2002 – 2005  Μέλος της Ελληνικής Ομάδας του Ερευνητικού Προγράμματος Mediterranean Voices: Oral History and Cultural Practice in Mediterranean Cities (ME8/AIDCO/2000/2095-05), το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ειδική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EuropeAid (Euromed Heritage II) και εκπονήθηκε για την Ελλάδα από το Παν/μιο Κρήτης υπό την  επιστημονική ευθύνη της Μ. Κούση.  -  www.med-voices.org

1998-99 Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο ΕΠΕΑΕΚ "Ερευνα με Θέμα "Διερεύνηση των προβλημάτων και των δυσκολιών που αφορούν την ποιότητα ζωής των φοιτητών και των φοιτητριών στα επαρχιακά πανεπιστήμια", υπό την αιγίδα ΚΕΠΕ-ΥΠΕΠΘ. Επιστημονικός Υπέυθυνος Χρ. Κόλλιας.

1995 Επιστημονική υπεύθυνη (σε συνεργασία με το Χρ. Κάτσικα) της έρευνας που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου "Η αναγνωστική συμπεριφορά του μαθητικού πληθυσμού στο νομό Έβρου".

Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται :

ΒΙΒΛΙΑ

2008 (σε συνεργασία με τον Jean-Marc Leveratto), Internet et la sociabilité littéraire, ΒΡΙ-Centre Georges Pompidou, Collection Etudes et Recherche, Paris.

2004 Μετάφραση, Επίμετρο, Σημειώσεις, Χρονολόγιο της ελληνικής έκδοσης του έργου της Madame de Staël, De Ιa littérature, ελλ. τίτλος: Περί Λογοτεχνίας, εκδ. Εξάντας (Σημειώσεις, Επίμετρο, Χρονολόγιο, σελ. 371-413).

2001 Denys Cuche, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές Επιστήμες, μτφρ. Φ. Σιατίτσας, Αθήνα, Τυπωθήτω [επιμέλεια].

2000 Όψεις της Ανάγνωσης, εισαγωγή (σελ. 9-43), επιλογή κειμένων, επιμέλεια, Αθήνα, Νήσος.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

2007α (σε συνεργασία με το Jean-Marc Leveratto), « Online Reading Practices and Reading Pleasure in a Transnational Context : The Reception of Coetzee's Disgrace on Amazon Sites", κεφ. Στο The Global Literary Field, by A. Gutman, M. Knockx, G. Paizis (eds), Cambridge Scholars Press, σελ. 163-178.

2007β (σε συνεργασία με το Jean-Marc Leveratto), «La littérature et le marché. Internet et la sociologie de la réception littéraire», Στο 20 ANS DE SOCIOLOGIE DE L'ART. Bilan et perspectives, Tome I, sous la direction de Pierre Le Quéau, Logiques sociales - Sociologie des Arts, ARTS, ESTHÉTIQUE, VIE CULTURELLE BEAUX ARTS SOCIOLOGIE, σελ. 48-69

2006 Βιβλιοκριτική στην αγγλική έκδοση του Georg Simmel : Rembrandt: An Essay in the Philosophy of Art, edited by Alan Scott and Helmut Staubman, New York, NY : Routledge, 2005, 176pp., στο Contemporary Sociology, 35,5, σελ. 393-394.

2005α (σε συνεργασία με το Jean-Marc Leveratto) "Internet et sociabilité littéraire : le cas de critiqueslibres.com", Sociologie de l'Art, OPuS 7, nouvelle série, σελ. 63-89.

2005β "Rites de lecture, pratiques de Ιa mémoire : une lecture sociologique du Liseur de Β. Schlink", στο Catherine Dutheil Pessin, Alain Pessin et Pascale Ancel dir., Rites et rythmes de l'œuvre, tome II, actes du colloque international de Grenoble (27-29 novembre 2003), L'Harmattan, "Logiques sociales", 2005, pp. 213-230.

2004 "L'école et Ιa lecture: Ιa fabrication de non-lecteurs", στο Pascal Ancel et Alain Pessin (sous Ιa direction de) Les non-publics. Les arts en réceptions, tome ΙΙ, Paris, L'Harmattan 2004, σελ. 173-192.

2003 (σε συνεργασία με το Β. Βουτσάκη), "Δημόσια ανάγνωση και σύγχρονο κοινωνικό κράτος: η πολιτιστική λειτουργία των βιβλιοθηκών", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111­-112 Β'-Γ', 2003, σελ. 133-158.

2002α "Questions de contexte: théories postmodernes et déconstruction", Sociologie et Sociétés, Vol. XXXIV, 2, σελ. 223-228. Κριτικό σημείωμα, απάντηση στο άρθρο της Nathalie Heinich, που δημοσιεύεται στο ίδιο τεύχος.

2002β, "Ανάγνωση και ετερότητα" στο Ι. Λαμπίρη-Δημάκη (επιμ.), Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα. Η ολοκλήρωση της Τριλογίας 1959-2000, τόμος Γ, Αθήνα, Παπαζήσης, σελ. 277-284.

2000 «Στον απόηχο του έπους: ιδεολογία, μύθος και ιερότητα στην Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκης Ζέη» Νέα Εστία, τόμος 147ος, τχ. 1723, Μάιος, σελ. 772-796.

1999α "Lecture canularesque du discours idéologique" στο Jean-Olivier Majaste et Alain Pessin (sous Ιa direction de), Du canular dans l'art et Ιa littérature. Quatrièmes rencontres internationales de sociologie de Ι'art de Grenoble, Paris, L'Harmattan 1999, σελ. 289-310.

1999b "Lectures étudiantes, relectures de Ι'autorité: réflexions sur les pratiques lectorales des étudiants en sociologie en Crète", La Création Sociale. Sociétés, Cultures, Imaginaires, η* 4, αφιέρωμα Les cultures étudiantes, 1999, σελ. 147-164.

1998 «Ζητήματα μεθόδου στην κοινωνιολογία της ανάγνωσης», στο Γ. Παπαγεωργίου (επιμ.), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, σελ. 143­-161.

1997 «Φύλο και Πόλη στην αφήγηση: Η Χαμένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό, τχ.9, σελ. 136-158.

1996α (σε συνεργασία με την Α. Λυμπεράκη), "Φεμινισμός και Ετερότητα", στο  Πολυπολιτισμική - Πολυεθνική Ευρώπη. Μια φεμινιστική άποψη, δίγλωσση έκδοση, Αθήνα 1996, σελ. 15-33

1996β "Gender and Nation or the Gender of Nation: The Homesick Wife of Alexandros Papadiamantis", στο Υ. Kalogeras & D. Pastourmatzi (eds)., Nationalism and Sexuality: Crises of Identity, American Studies in Greece: Series 2, σελ. 135-146.

1996γ «Μαρτυρία και Αφήγηση», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Μάρτιος, τχ. 18, σελ. 155-182.

1996δ Η αναγνωστική συμπεριφορά του μαθητiκού πληθυσμού στο νομό Έβρου (σε συνεργασία με το Χρ. Κάτσικα), Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα.

1995 "Miguel Torga, Μανταλένα", εισαγωγή, μετάφραση, Η Λέξη, Γενάρης - Φλεβάρης, σελ. 70-75.

1994a. R. - Ρ. Débaisieux : Le soupçon et Ι'amertume dans le roman grec moderne, Paris, L'Harmattan, 1991, Journal of Modern Greek Studies, Vol. 12, October, σελ. 293-295 [Βιβλιοκρισία]

1994b. «Σημείωση για την ειρωνεία στο Τρίτο Στεφάνι», Διαβάζω, τχ. 329, 16.02.1994, σελ. 28-38.

1993α "Pouvoir et Séduction dans Ια Cité Ivre de Sotiris Patatzis", Cahiers Balkaniques, 18, Paris, σελ. 60-74.

1993β «Une lecture sociologique du Printemps Perdu de Stratis Tsirkas», Actes du Xlle Colloque des Néo-Hellénistes des Universités Francophones, Strasbourg, 3-5 mai 1990, Publications Langues Ο', Paris, σελ. 161-180.

1991 Μετάφραση από τα πορτογαλικά της νουβέλας «Τενόριο» του Miguel Torga, Νέο Επίπεδο, Ιούνιος, σελ. 59-60.

1990 «Πολλαπλές αναγνώσεις του χρόνου», Διαβάζω, τχ. 241, 13.06.1990, σελ. 69-73.

Άλλες πληροφορίες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ*

2007 (σε συνεργασία με την Αντιγόνη Λυμπεράκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο), "Gender and  Social Capital : Sudanese women in Athens», ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Women and Citizenship in a Local /Global World,  Research Committee on Women in Society (RC32), International Sociological Association (ISA), www.isa-sociology.org/rc32.htm & National Centre for Social Research, EKKE, www.ekke.gr,  Athens, Greece  May 31- June 1, 2007.

2007 «Women's reading groups in the European context: social capital niches or cultural capital indicators?", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Beyond the Book : Contemporary Cultures of Reading, 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2007, Department of Canadian and American Studies, University of Birmingham (www.beyondthebookproject.org)

2006 "Groupes de lecture et interprétation littéraire", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Approche empirique de la pluralité interprétative des récits, Institut des Sciences Sociales et Pédagogiques de l'Université de Lausanne, 23-24 novembre.

2005α (σε συνεργασία με τον Jean-Marc Leveratto) "The online world of fiction reading: the reception of Coetzee's Disgrace", ανακοίνωση στο Workshop Four: The Global Literary Economy, Center for Asian and African Studies (AHRB), SOAS, UCL, London, 19-20 Μay.

2005β (σε συνεργασία με τον Jean-Marc Leveratto) "La littérature et le marché. Internet et la sociologie de la reception littéraire", ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Rencontres Internationales de Sociologie de Ι'Art, 20 ans de Sociologie de l'Art. Bilan et perspectives, Groupe de Recherche Œuvres, Publics, Sociétés (OPuS), Centre de Sociologie des Representations et des Pratiques Culturelles (CSRPC), Grenoble, 20-22/10.

2005γ (σε συνεργασία με τον Jean-Marc Leveratto) "The Reception of Coetzee's Disgrace in France, Great Britain, Canada and the U.S", ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της European Sociological Association (ESA), Torun, Poland, 9-12 September 2005.

2004α, "Les sites littéraires numériques comme objet d'investigation sociologique" ανακοίνωση στο Πρώτο Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Κοινωνιολόγων, Premier congrès de Ι'Association Française de Sociologie, Université de Paris 13, Campus de Ιa Villetaneuse, 24-27 Φεβρουαρίου 2004.

2004β, "Les groupes de lecture: élaboration d'une version féminine du capital social?", ανακοίνωση στο πλαίσιο των εργασιών του CR 04 Sociologie des rapports sociaux de sexe, XVlle στο Congrès international des sociologues de langue française, Tours, 5-7 Ιουλίου 2004.

2004γ, (σε συνεργασία με τον Jean-Marc Leveratto, Université de Metz), "Les sites littéraires numériques comme espaces de sociabilité", στο πλαίσιο των εργασιών του CR 18 Sociologie de Ι'Art, Congrès international des sociologues de langue française, Tours, 5-7 Ιουλίου 2004.

2004δ, (σε συνεργασία με τον Jean-Marc Leveratto, Université de Metz), "The online world of fiction reading: non-expert reading practices and reading pleasure. The case of Philip Roth's The Human Stain", ανακοίνωση στην 6th Conference ESA Research Network for the Sociology of the Arts, The Art of Comparison, Erasmus University Rotterdam, 3-5 Νοεμβρίου 2004

(www.esa-arts.net/conferences/rotterdam3nov2004/programme.htm)

2004ε, "Les débuts de Ιa sociologie de Ιa littérature : Comprendre Ι'homme moral et Ι'œuvre à travers le savoir positif. À propos de Mme de Staël et de Lukács", ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Rencontres Internationales de Sociologie de Ι'Art, Sociologie des Arts, Sociologie des Sciences, Groupe de Recherche Œuvres, Publics, Sociétés (OPuS), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Université Toulouse-Le Mirail, 18, 19, 20 Νοεμβρίου.

2003α, "Rites de lecture, pratiques de Ιa mémoire : une lecture sociologique du Liseur de Β. Schlink", ανακοίνωση στην Έβδομη Διεθνή Συνάντηση Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Groupe de Recherche Œuvres, Publics, Sociétés (OPuS), Centre ΝationaΙ de Recherche Scientifique (CNRS), Université Pierre Mendès-France, UFR S.H.S, Département de Sociologie, 27, 28, 29 Νοεμβρίου.

2003β, "Writing and reading the past as cultural practices", ανακοίνωση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της European Sociological Association (ESA), Murcia, Spain, September 2003.

2002  "Le statut du peuple dans les récits de guerre des résistants en Grèce", ανακοίνωση στην Τέταρτη Συνάντηση του Groupe de Recherche Œuvres, Publics, Sociétés (OPuS), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Université de Nantes, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Nantes (France), 21, 22, 23 novembre.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

2006 Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Les Arts Moyens Aujourd'hui. Neuvièmes Rencontres Internationales de Sociologie de l'Art, το οποίο διεξήχθη στο Albi στις 30-31/3-1/4/2006.

2005 Διοργάνωση ημερίδας εργασίας με θέμα : La réception des arts contemporains : perspectίves sociologiques, 23 Μαίου, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. (υπό την αιγίδα του Comité de Recherche 18 Sociologie des Arts της Association Internationale des Sociologues de Langue Française (A.I.S.L.F)  και του Réseau Thématique 14 Sociologie des Arts et de la Littérature της Association Française de Sociologie (A.F.S).

2004 Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου στο Παν/μιο ΚρήτηςJournées d'étude : Numérisation, Ιien social, lectures, 3-5 juin

2004 Ψηφιοποίηση, Κοινωνικός δεσμός, αναγνώσεις, 3-5 Ιουνίου 2004, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

2002 Μέλος της Επιστημονικής Οργανωτικής Επιτροπής της διεθνούς διημερίδας Ο ρόλος των Λαϊκών βιβλιοθηκών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που οργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. Συντονίστρια του panel "Οι λαϊκές βιβλιοθήκες και οι κοινότητές τους", Βέροια, 19-20 Σεπτεμβρίου.

* Αναφέρονται μόνο οι συμμετοχές σε συνέδρια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία.

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1997 - 2004 Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής (Comité Scientifique International) της επιθεώρησης La Création Sociale, του Centre de Sociologie des Représentations et des Pratiques Culturelles, του Πανεπιστημίου Pierre Mendès-France, Grenoble ΙΙ. Η έκδοση της επιθεώρησης διακόπηκε το 2004.

1999 _ Μέλος της International Sociological Association (ISA)

1999 _  Μέλος του διεθνούς δικτύου Groupe de Recherche OPuS, (Oeuvres, Publics, Sociétés) το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του CNRS (Centre National de Ιa Recherche Scientifique).

2002 _ Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων / Association Internationale des Sociologues de Langue Française (A.I.S.L.F)

www.univ-tlse2fr/aislf/pages/activites5.php

Από τον Ιούλιο 2004 -  Πρόεδρος του CR18 / Comité de Recherche 18, Sociologie des Arts (τετραετής θητεία ανανεώσιμη / www.univ-tlse2fr/aislf/cr18/)

2001 - Κριτής επιστημονικών κειμένων στα περιοδικά: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Sociologie de Ι'Art, Sociologie et Sociétés.

2002-2004 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών.

2002 _ Μέλος της European Sociological Association (ESA)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

α) Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

1996- 1007 Υπεύθυνη διδασκαλίας των μαθημάτων:

• Κοινωνιολογία των Φύλων

• Κοινωνιολογία του Πολιτισμού (ΥΠΟ, Παράδοση και Φροντιστήριο)

• Κοινωνιωλογία της Ανάγνωσης

• Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογiα της Ανάγνωσης (σεμινάριο)

• Χειμερινό Εξάμηνο 2005 : Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο ΠΜΣ Κοινωνιολογία : Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και της Τέχνης.

β) Στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου  :

Εαρινό εξάμηνο 2005 και Εαρινό Εξάμηνο 2006: Υπεύθυνη Διδασκαλίας (με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ 407/80) του μαθήματος

• Φύλα, Ιδεολογία, Πολιτισμός.

Η διδασκαλία του μαθήματος εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Φύλα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ)

γ) Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ :

από το εαρινό εξάμηνο 2006 :

• Θεωρίες Κοινωνικού Φύλου

• Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία.

• Φύλα, Πολιτιστικές Πρακτικές και Εκπαίδευση

• Η κοινωνική παραγωγή της Διάκρισης : Μεταπτυχιακό μάθημα στο Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ και του Institute of Education του Λονδίνου.

•  Κοινωνικό Φύλο, σχέση διάκρισης, Κοινωνικό κεφάλαιο: Μεταπτυχιακό μάθημα στο Κοινό ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ και του Institute of Education του Λονδίνου.

Στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών : Κοινωνικοί Ρόλοι των Φύλων