ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ"

Καλώς Ήλθατε

 

Σημείωμα της Διευθύντριας του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία»

  Άρση του αυτονόητου και «στοχασμός χωρίς τέλος», όπως τη χαρακτήρισε ο Ε. Husserl, η φιλοσοφία απευθύνεται στην έμφυτη κριτική και δημιουργική ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος διατυπώνοντας έννοιες και ερμηνείες και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε ζητήματα γλώσσας και νοήματος, λογικότητας, αλήθειας, υποκειμενικότητας και διυποκειμενικότητας, αξιών, ιστορίας, πράξης. Στην εποχή μας είναι μάλιστα όχι μόνο δυνατή αλλά και συχνά απαραίτητη η συνεργασία της με άλλες ανθρωπιστικές αλλά και θετικές επιστήμες για την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν επιμέρους κλάδους της: τη γνωσιοθεωρία, την ηθική, την κοινωνική και την πολιτική φιλοσοφία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η κυριαρχία του επιστημονικο-τεχνικού λόγου, ιδιαίτερα του οικονομικού, δεν ακυρώνουν αλλά αντίθετα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προώθησης της φιλοσοφίας, η οποία συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της πορείας του κόσμου μας και στην απομυθοποίηση των ύποπτα προβαλλόμενων μοντέλων ζωής.

  Η ενεργοποίηση της «Ιστορίας της Φιλοσοφίας» ως κατεύθυνσης του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη φιλοσοφία για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2017 επιτρέπει τη παρακολούθηση της εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης, από τη συγκρότησή της κατά την ελληνική αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, και την εμβάθυνση σε κομβικά ζητήματα της αρχαίας, της νεότερης και της σύγχρονης φιλοσοφίας, ώστε να γίνει δυνατή η κατανόηση εγγενών συνδέσεων αλλά και τομών. Με ανάλογο πνεύμα τα μαθήματα επιλογής αναφέρονται σε επιμέρους κλάδους της όπως η ηθική, η πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, η αισθητική, η φιλοσοφία του δικαίου.

  Η εμβάθυνση, η οποία επιδιώκεται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, απαιτεί σοβαρή και ίσως επίπονη προσπάθεια, επιφυλάσσει όμως τη βαθειά ικανοποίηση και την πνευματική χαρά που προσφέρει η κατανόηση της πολυφωνίας των φιλοσοφικών εγχειρημάτων, παλιών και νέων. Και είναι ακριβώς η μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας αυτή που εξασφαλίζει την ορθή αποτίμηση των πιο πρόσφατων φιλοσοφικών προτάσεων και τη διαρκή ανανέωση όχι μόνο του φιλοσοφικού στοχασμού αλλά και της ζωής μας.

Νίκη-Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια