Καλώς ήλθατε

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) Αγγλικής εισάγεται στο ΠΠΣ του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης πορείας που έχει χαράξει το Τμήμα μας αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο «Πρόγραμμα Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘80 και συνεχώς εξελίσσονταν. Στόχος και των δύο προγραμμάτων: η προετοιμασία των φοιτητών/τριών ως καθηγητών Αγγλικής.

Δυο βασικά χαρακτηριστικά του ΠΠΔΕ, σε αντίθεση με το Πρόγραμμα Αρχικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης» είναι ότι:

  • η ολοκλήρωση του ΠΠΔΕ απαιτεί από όσους/ες το επιλέξουν να ανταποκριθούν σε όλες τις προδιαγραφές του
  • με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΠΔΕ χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Το πιστοποιητικό ΠΠΔΕ Αγγλικής θα χορηγείται ως δίγλωσσο ως «παράρτημα» πτυχίου σε όσους/ες το ολοκληρώνουν επιτυχώς, καθώς και τα λοιπά μαθήματα που προβλέπονται για το πτυχίο του Τμήματος.